Fakt, jak ludzie strajkują lub witają to w tym czasie nie robią dzieci.